Odensbackens Ridcenter

&

Entreprenad AB

 

Cilybebyll Iwan

Hingst f-14

Import England

Welsh Sec C

 

 

---- Har livstidslicens ----

 

 

e. Fronarth Master Jack

ee. Ashgrove Blackjack

u. Cilybebyll Seren

ue. Trefaes Black Marvel

 

Naturlig betäckning för hand.

Avgifter inkl. moms

Språngavgift: 1500 kr

Sto avgift till SWF: 150 kr

Uppstallning sto: 50 kr/dygn

Uppstallning sto+föl: 65 kr/dygn

Fri språngavgift för ston betäckta 2017

 

Vi välkomnar friska och sunda ston av

alla raser och lämplig storlek! :)

 

Kontakt: Odensbackensrc@gmail.com

073-4408196